Højer Gamle Sluse

Højer gamle sluse
Højer gamle sluse

Bygget 1861- under dansk kongedømme. Da jeg læste op på Højer Sluse, faldt jeg over en sjov historie – Højers historie ultrakort:

Højer ligger i 1861 i hertugdømmet Slesvig, der begynder ved kongeåen og går ned til Ejderen. Da Danmark taber krigen i 1864 mister vi Slesvig – der herefter staves Schleswig.

Tyskland taber 1. verdenskrig hvilket betyder at Sønderjylland og dermed Højer vender tilbage til Danmark og Schleswig staves igen Slesvig – men pyt.

Efter 1. WW manglede Tyskland metaller til at lave penge – hvorfor der blev lavet ”Nødpenge” – også i Højer, hvor slusen er afbilledet – og da Højer var en selvstændig kommune, var disse underskrevet af Borgmester Johansen og datoen, 10. april 1920, sammen med den tyske tekst, er lidt sjov.

På sedlen står der ”Gott schütze unsere Waterkant, wir halten fest zum Vaterland”. Hvilket kan tolkes som ”Gud beskytter vores vandkant, Vi holder fast i vort fædreland”
På sedlen står der ”Gott schütze unsere Waterkant, wir halten fest zum Vaterland”. Hvilket kan tolkes som
”Gud beskytter vores vandkant, Vi holder fast i vort fædreland”

Datoen, den 10. april, er sjov, for ca. 3 uger før var Højer stemt ”hjem” til Danmark. Derfor er teksten ”Vaterland” (Fædreland) sikkert ikke Danmark, hvilket bliver bekræftet ved Kong Christian Xs genforeningsbesøg i Højer den 20. juli 1920.

Højer byråd var modstander af det danske styre og Borgmester Johansen modtog kongen med en tale på tysk, hvori han gjorde kongen opmærksom på ”Af hvilket sindelag den by er besjælet, som De i dag gæster”

Hvortil Chr. X svarede:

Jeg forstår fuldt ud, at man ikke kan skifte sind på et par dage, og jeg respekterer deres følelser, men jeg lover Dem, at De, når De holder Dem inden for rammerne af vort lands love, skal blive betragtet som ens med os alle.

De sociale udgifter var på den tid begrænset – dog bevilligede man et reserveben til en mand med træben.

Højer, en del af grænselandet med en utrolig spændende historie – lige som resten af ”Grænselandet”.

Nødpenge
Nødpenge
Vor Sturmflut und Wassergefahr, Herr Gott in Gnaden uns bewahr. For stormflod og vandfare, Gud os i nåde bevarer.
Vor Sturmflut und Wassergefahr, Herr Gott in Gnaden uns bewahr.
For stormflod og vandfare, Gud os i nåde bevarer.

Se flere billeder her

Author: Houdino